نمونه آرای صحیح دیوان عدالت اداری
کسر خدمت و صدور کارت پایان خدمت (حکم به رد)

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف