نمونه آرای صحیح دیوان عدالت اداری
احتساب مدت تحصیل در دانشکده افسري(رای به ورود)

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف