بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
کاهش تعداد پرونده های معوقه در دیوان عدالت اداری

 نرخ پرونده های معوقه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پایان سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، نرخ پرونده های معوقه در شعب بدوی دیوان عدالت اداری از 17/5 درصد در پایان سال 1397 با کاهش 4 درصدی به 13/5 درصد در پایان سال 1398 تقلیل یافت.

همچنین نرخ پرونده های معوق شعب تجدیدنظر از 17/2 درصد در پایان سال 1397 با کاهشی معادل 15/8 درصد به 11/4 درصد در پایان سال 1398 رسید.

بر این اساس متوسط نرخ پرونده های معوقه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان از 17/4 درصد در سال 1397 با کاهشی معادل 4/9 درصد به 12/5 درصد در پایان سال 1398 رسید.

این گزارش حاکی است پرونده های معوقه در دیوان عدالت اداری به پرونده هایی اطلاق می شود که از زمان ارجاع آن به شعب بدوی بیش از هفت ماه و به شعب تجدیدنظر بیش از پنج ماه گذشته و مختومه نشده باشد.

بر اساس این گزارش پیرو تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف پرونده های مربوط به سال 1397 با تلاش به عمل آمده تا پایان سال 1398 بخش عمده پرونده های مربوط به سال قبل از آن و ما قبل مختومه شده است. پرونده های رسیدگی نشده سال 1397 در پایان سال 1398 در شعب بدوی مجموعا 1235 فقره و در شعب تجدیدنظر معادل 529 فقره بوده که براساس برنامه زمان بندی شده این تعداد نیز در اوایل سال جاری مختومه خواهند شد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف