بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

هیأت وزیران طی نامه شماره 72208/ت56579هـ مورخ 1398/06/12 "آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک" را ابلاغ کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف