بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
آیین نامه اجرایی تبصره ماده 9 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

هیأت وزیران طی نامه شماره 73463/ت54377هـ مورخ 1398/06/13 "آیین نامه اجرایی تبصره ماده 9 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور" را ابلاغ کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف