اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد
آیین نامه اجرایی تبصره ماده 9 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

هیأت وزیران طی نامه شماره 73463/ت54377هـ مورخ 1398/06/13 "آیین نامه اجرایی تبصره ماده 9 قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور" را ابلاغ کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف