بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
2/5 برابر شدن پرونده‌های مختومه هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در دوره چهارماهه اول سال 98 معادل 163/6 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل پرونده‌ مختومه داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس گزارش اداره کل برنامه ریزی و بودجه دیوان، بررسی عملکرد مقایسه‌ای واحدهای قضایی دیوان حاکی از آن است که پرونده‌های وارده به هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در دوره چهار ماهه اول سال 98 بالغ بر662 پرونده بوده و تعداد 638 پرونده مختومه شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد 238 پرونده وارده و تعداد 242 پرونده مختومه شده است، معادل 163/6 درصد رشد داشته است.

گفتنی است براساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392،  اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا به هیات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیات های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

گفتنی است تصمیمات هیات های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد و هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم­الاتباع است.  

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف