اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ها ( ارشد و دکتری ) در دیوان عدالت اداری
عناوین پیشنهادی پایان نامه

بسمه تعالی

موضوعات عمومی

بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به استنکاف ماموران دولتی از اجرای آراء و دستورات دیوان

بررسی تطبیقی صلاحیت های دیوان عدالت اداری با شورای دولتی ایتالیا

بررسی تطبیقی صلاحیت های دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه

بررسی اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره از دیوان عدالت اداری

بررسی طرق و قواعد حاکم بر ابلاغ اوراق قضایی در دیوان عدالت اداری

ضرورت و جایگاه اخذ نظر مشاور و کارشناس در صدور رای توسط شعب، هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری

معیارها و اصول حاکم بر صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

تحلیل مقررات حاکم بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری و ضمانت اجراهای آن

اعاده دادرسی در آراء دیوان عدالت اداری با رویکردی بر قانون آئین دادرسی مدنی

بررسی موجبات ایجاد تعارض آراء در دیوان عدالت اداری و راهکارهای رفع آن

بررسی خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بررسی ضمانت اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری

موضوعات اداری و استخدامی

بررسی اقسام استخدام در دستگاه های اجرایی

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی در دستگاه های اجرایی

نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی پیش از موعد در دستگاه های اجرایی جانبازان و غیرجانبازان

بررسی تبدیل وضعیت استخدامی با رویکردی بر آرای صادره از دیوان عدالت اداری

بررسی نظام حقوقی مزایا وحقوق کارکنان دولت

بررسی نظام حقوقی حاکم بر فوق العاده ها با رویکردی بر قانون ....

نظام حقوقی حاکم بر پرداخت پاداش پایان خدمت و مستمری بازنشستگی در دستگاه های اجرایی

بررسی نظام حقوقی حاکم بر استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی

دعاوی جبران خسارت و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

حمایت از حق بر مالکیت با رویکردی بر آرای صادره از دیوان عدالت اداری

بررسی آثار صدور دستورموقت نسبت به اجرای آراء قطعی در صورت اثبات بی حقی شاکی

تحلیل و بررسی صدور دستورموقت نسبت به کل محکوم به

بررسی مطالبه تاخیر تادیه دیون دولت در نظام حقوقی

بررسی آرای هیات های انضباطی نیروهای مسلح در آرای دیوان عدالت اداری

محدودیت های حاکم بر رسیدگی نسبت به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری

بررسی مصوبات شوراهای اسلامی در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری

نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

حدود اختیار شورای عالی اداری در اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی کشور در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

بررسی موانع اجرای آرای دیوان عدالت اداری و راهکارهای رفع آنها

موضوعات اراضی و شهرسازی

تغییر کاربری در محدوده شهرها و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

بررسی تغییر کاربری در محدوده خارج از شهرها و اصول حاکم بر آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

بررسی آرای صادره از کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

تحلیل آرای صادره از کمیسیون های ماده 77 قانون شهرداری ها در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

تحلیل و بررسی اصول حاکم بر تملک اراضی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

بررسی و تحلیل شیوه ها و اصول حاکم بر جبران خسارت تملک اراضی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

بررسی اصول حاکم بر حفر و بهره برداری از چاه های آب زیرزمینی

بررسی قواعد و اصول حاکم بر تراکم ساختمانی

اصول و قواعد حاکم بر صدور پروانه ساختمان در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

قواعد حاکم بر تفکیک اراضی با نگرشی بر آرای صادره از دیوان عدالت اداری

موضوعات آموزشی و فرهنگی

حدود اختیارات هیات امنای دانشگاه ها و قواعد حاکم بر مصوبات آنها

بررسی ارتباط مصوبه شماره 630 مورخ سال 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی با مواد 10، 63 و 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات هیات ممیزه هیات جذب دانشگاه ها

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات کمیسیون ماده 20 قانون راجع به مقررات پزشکی در مورد داروخانه ها و سایر موسسات پزشکی

بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض نسبت به آرای کمیته های انظباطی دانشجویان

مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیته های انضباطی دانشجویان

مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به هیات های انتظامی اعظای هیات علمی

موضوعات مالی- مالیاتی

موجبات ابطال مصوبات مالیاتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حدود اختیارات هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 ق. م. م در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حدود اختیارات هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق. م. م در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حدود اختیارات هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 242 و 243 ق. م. م در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی موضوع ماده 250 ق. م. م در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حدود اختیارات هیات سه نفره موضوع ماده 251 ق. م. م در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

اصول حاکم بر شیوه های تشخیص درآمد مشمول مالیات با رویکردی بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری

بررسی و تحلیل نظارت دیوان عدالت اداری بر مراجع مالیاتی

موارد اعمال معافیت های مالیاتی و اصول حاکم

موضوعات بیمه ای و تامین اجتماعی

نظام حقوقی حاکم بر دریافت حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی

آرای صادره از هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نظام حقوقی حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور

نظام حقوقی حاکم بر بیمه بیکاری

شرایط و اصول حاکم بر نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق های بازنشستگی

اصول حاکم بر حمایت های تامین اجتماعی در پرتو آرای صادره از دیوان عدالت اداری

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.