بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
رئیس کل دادگستری استان کردستان:
از مزیت های تشکیل دفاتر استانی دیوان عدالت اداری تسریع در پاسخگویی به مردم و حفظ حقوق شهروندی است

رئیس کل دادگستری استان کردستان: از مزیت های تشکیل دفاتر استانی دیوان عدالت اداری تسریع در پاسخگویی به مردم و حفظ حقوق شهروندی است

رئیس کل دادگستری استان کردستان تشکیل دفتر استانی دیوان عدالت اداری را موجب تسریع در پاسخگویی به مردم و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی دانست.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،علی اکبر گروسی افزود:وجود این دفاتر موجب عدم مراجعه مردم از استان به دیوان عدالت اداری می باشد وارائه دادخواست و رفع نواقص آن در این دفتر انجام می شود و این کار موجب جلب رضایت مردم است که در حفظ حقوق شهروندی موثر است.
وی در خصوص تعامل دستگاههای اجرایی با این دفتر گفت:مدیران دستگاههای دولتی و نمایندگان حقوقی ادارات با تعامل با دفتر نمایندگی دیوان بهتر می توانند تبادل لایحه نمایند این تعامل منجر به پیشگیری از شکایات وکاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی می شود.
 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف