بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استانهای کردستان و کرمانشاه افتتاح شد

هشتمین و نهمین دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری، طی مراسمی در استانهای کردستان و کرمانشاه افتتاح شد.

هشتمین و نهمین دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری طی مراسمی در شهرهای سنندج استان کردستان و کرمانشاه این استان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری،رئیس دیوان عدالت اداری به همراه معاونین دیوان و مسئولین قضایی و اجرایی استان کردستان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در دو استان کردستان و کرمانشاه افتتاح کردند.
هدف از ایجاد این دفتر دسترسی آسان مردم به دیوان عدالت اداری،حفظ و احترام به حقوق شهروندی و کاهش اطاله دادرسی و همچنین تعامل بهتر با دستگاههای اجرایی استان است.

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف