بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
گزارش جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز سه شنبه 11 دی 97 با حضور رئیس، هیأت رئیسه و قضات عضو هیأت عمومی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری نخستین دستور جلسه نوبت صبح سه شنبه یازدهم دی 97 شکایت سه شهروند از شورای اسلامی و شهرداری شهریار با خواسته ابطال یک بند از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره 10 از همان  بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان 70 درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه بود .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء، رای به ابطال بندهای 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره 10 از همان بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان 70 درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه داد.

دومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این نشست ، شکایت  سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت با خواسته ابطال بند 7 مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت مورخ 22 و 23 آبان 95 بود.

متن بند یاد شده از این قرار است: «بند 7: ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رئیس سازمان بر عهده سازمانهای صنعت، معدن، تجارت استانها نهاده شده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء رای به ابطال این مقرره داد.

سومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست یازدهم دی 97 شکایت یکی از شهروندان از هیأت وزیران با خواسته ابطال تصویب نامه هیأت دولت در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کار گروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد و نان بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، با اکثریت آراء ، رای به عودت این شکایت به هیأت تخصصی جهت بررسی بیشتر آن داد.

چهارمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری با خواسته ابطال بند 15 مصوبه مورخه 95/12/2 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری بود.

متن بند یاد شده از این قرار است:« بند 15-نامه شماره 123789/95/918/ پ/ د مورخ 95/10/15 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی های پرسنل تبصره 3 ماده 2 در سالهای 87 ، 88 و 89 مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین شده ، برای هیچکدام از پرسنل، ذخیره مرخصی لحاظ نگردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء، رای به ابطال این مقرره داد.

پنجمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت شخص حقوقی از هیأت وزیران جمهوری اسلامی با خواسته ابطال مصوبه مورخ 90/2/25 وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص تخصیص 5 هکتار از اراضی پلاک ثبتی 1 , 2 ,3 فرعی از 221 اصلی بخش 9 شهرستان آمل جهت احداث کارخانه کمپوست زباله بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دانست.

آخرین دستور جلسه نوبت صبح تاریخ یازدهم دی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از وزارت آموزش و پرورش با خواسته ابطال نامه شماره 22/174495/180 مورخ 92/8/14 رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بود.

قضات عضو هیأت عمومی پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانستند.

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف