بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
نظر شماره 89/24 مورخ 09/05/89
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان است

مدیر عامل شرکت سایپا دیزل طی نامه مورخ 6/12/88 در خصوص زمان لازم اجرا شدن رای شماره 813 و 814 مورخ 20/11/87 هیات عمومی وقابلیت تسری آن به بخشنامه های صادره شده قبل از تاریخ رای مذکور سوال کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام می گردد:
«با توجه به ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر اينكه هيأت عمومي برخلاف آن تصريح نمايد ، بنابراين در مورد سؤال باتوجه به عدم تصريح در رأي هيأت عمومي اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي خواهد بود .»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف