نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
نظر شماره 89/17 مورخ 13/04/89
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالتی برمنع سازمان بازرسی بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی ودرخواست ابطال آنها را ندارد

قائم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 20051/88/102 مورخ 20/3/88 با اشاره به استنباط معاون وزیر کشور از دادنامه شماره 33 مورخ 25/1/87 هیات عمومی دیوان3 مبنی بر عدم ورود ونظارت سازمان بازرسی بر مصوبات شوراها سئوال کرده است که آیا دادنامه فوق الذکر متضمن این معنی است که سازمان بازرسی کل کشورنمی تواند بر مصوبات شورها اعمال نظارت نماید وچنانچه سازمان مصوبه ای را مغایر قانون تشخیص دهد نباید آن را جهت ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال دارد؟ پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالتی برمنع سازمان بازرسی کل کشور بر اعمال نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی و درخواست ابطال آنها را ندارد. در نتیجه نظریه معاون وزیر کشور مبنی بر عدم امکان ورود و نظارت سازمان مذکور در مصوبات شوراها صحیح نیست.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.