بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
نظر شماره 89/14 مورخ 12/04/89
تعیین فوق العاده شغل و سایر مزایا مندرج در بند 4ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است

مدیر توسعه سازمان وسرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران طی نامه شماره 7794/110/ص/88 مورخ 9/6/88 درخصوص اقلامی که جزء مزایا بیان شده در بند 4 ماده 2 قانون حفاظت دربرابر اشعه می باشد استعلام کرده است، پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: 
« طبق رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/ 12 /1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایا فقط فوق العاده شغل نیست و تعیین سایر مزایا برعهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است.»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف