بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
نظر شماره 89/8 مورخ 26/12/88
سازمان های دولتی می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون از حیث نقض قوانین ومخالفت با آنها به مراجع دادگستری مراجعه نمایند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی طی نامه مورخ 22/10/1388 ضمن اعتراض به آراء شماره های 2432 مورخ 1/4/1387 و 70 مورخ 23/6/1387 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری را می نماید. نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«هيات عمومي ديوان عالي كشور در دو راي وحدت رويه به شماره هاي 602 مورخ 26/10/74 و 699 مورخ 22/3/86 درخصوص موضوع تعيين تكليف نموده است. به موجب راي شماره 699 مورخ 22/3/86 هيات عمومي ديوان عالي كشور مقرر نموده است كه درمواردي كه شاكي سازمان هاي دولتي است اين سازمانها « مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون ... از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند » علي هذا دانشگاه مي تواند به استناد آراي مذكور از محاكم عمومي درخواست رسيدگي نمايد ومحاكم مكلّف به رسيدگي هستند.»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف