بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
نظر شماره 88/7 مورخ 1388/12/26
ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و صلاحیت دیوان عدالت اداری

رئیس دانشگاه تربیت معلم طی نامه شماره 1321/2مورخ 19/8/1388 درخصوص قابل اجرا بودن ماده واحده 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی1 استعلام نموده که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قطع نظر از اشكالات و ايراداتي كه در مورد آن مطرح شده است اصولاً مربوط به تصميمات و آرايي است كه «صرفاً در رابطه با امور و شئون علمي، آموزشي‌و پژوهشي صادرشده باشد....» و اين گونه امور اصولاً به دليل ماهيت كارشناسي آنها در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرارنمي گيرد. زيرا مطابق بند2 ماده13 ديوان عدالت اداري « رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري ... منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها » صورت می پذيرد.»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف