بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
نظرشماره 88/5 مورخ 1388/12/25
مبنای پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده شاغلین به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده آخرین حکم کارگزینی زمان پرداخت است

مدیرکل دفتر امورحقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه مورخ 1388/11/21 درخصوص مبنای محاسبه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شده شاغلین به خدمت در مناطق محروم و دور افتاده واینکه آیا باید برمبنای حکم حقوقی زمان پرداخت اقدام شود استعلام کرده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

مطابق آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 495 مورخ 11/11/1389 و 35 مورخ 26/10/1392 وجوه مرخصی مناطق محروم در مورد کارکنان شاغل بر اساس آخرین حکم کارگزینی (یوم الادا) و در خصوص مستخدمین بازنشسته بر اساس آخرین حکم گارگزینی قبل از بازنشستگی پرداخت می گردد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف