بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری
شماره 3- پاییز و زمستان 1395

... علی ایحال با توجه به اینکه رای قاضی بعنوان ماحصل و میوه یک پرونده به شمار می رود و مهمترین بخش هر پرونده و فاخرترین قسمت آن است و هر قدر این رای از اتقان، استواری، استدلال و غنای بیشتری برخوردار باشد حکایت از سلامت فرایند دادرسی دارد، به همین دلیل دیوان عدالت اداری بر آن شد تا در وهله ی اول تعدادی از آراء قضات که از نظر موضوع متنوع تر و کاربردی تر است را در معرض دید، مطالعه و نقد صاحب نظران قرار دهد...

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف