بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری
شماره 2- بهار و تابستان 1394

..... اگرچه رویه قضایی عام شعب محاکم و شعب دیوان عدالت اداری به لحاظ وزن و عمومیت با رویه قضایی خاص هیات های عمومی دو دیوان نمی تواند برابری کند ولی، آنچه در این میان شایسته ذکر بنظر می رسد این است که تعداد رویه های خاص هرگز با کثرت و وفور رویه های عام قضات شعب قابل قیاس نیست؛ به دلیل کثرت موضوعات و دعاوی مطروحه نزد شعب، طبعاٌ وجود و ایجاد رویه های به مفهوم اخیر امری مستمر و در عین حال بدیهی است چرا که اولاً، قوانین و مقررات بسیاری به ویژه در دیوان عدالت اداری به دلیل شمول عمومیت و صلاحیت آن، در مقام رسیدگی به شکایات و دعاوی مورد استناد و مآلا استنباط های مختلف واقع می شوند و ثانیاً، چه بسا رویه هایی که بنا به دلایل خاص هیچ گاه در معرض بررسی هیات های عمومی جهت ایجاد رویه واحد قرار نمی گیرند و ...

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف