بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
تصویب نامه شماره 4430/ت55241هـ هیأت وزیران
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

هيئت وزيران در جلسه 1397/01/15 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 1396/12/28 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصویب کرد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف