بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 1396/03/16
قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 1285/06/18 تا 1309/12/30

به موجب قانون الغای برخی قوانین از تاریخ 1285/06/18 تا  1309/12/30، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ 1285/06/18 تا  1309/12/30،  (به شرح پیوست) اعم از اینکه اجراء شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می گردد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف