بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
آیین نامه شماره 85497 مورخ 1397/05/06
آیین نامه اصلاح ماده (7) آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص موضوع ماده (164) قانون کار

به منظور اجرای مفاد دادنامه شماره 242-243-244 مورخ 1396/03/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده 164 قانون کار، ماده (7)  آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص موضوع ماده (164) قانون کار به شرح پیوست اصلاح گردید.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف