بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:
تحقق عدالت یک خواست الهی و همگانی و راه وصول به آن اجرای قانون است

علی اکبر بختیاری در حاشیه مراسم افتتاح دفتر دیوان در استان یزد در گفت و گو با خبرنگاران ضمن ابلاغ سلام رئیس دیوان عدالت اداری به مردم دارالعباده یزد، تحقق عدالت را خواست الهی و همگانی دانست و اظهار داشت: در شرایط امروز یکی از بهترین راههای وصول عدالت اجرای قانون است و مأموریت دیوان نیز تحقق عدالت از طریق تطبیق اقدامات و تصمیمات دستگاههای دولتی با قانون می باشد.

علی اکبر بختیاری در حاشیه مراسم افتتاح دفتر دیوان در استان یزد در گفت و گو با خبرنگاران ضمن ابلاغ سلام رئیس دیوان عدالت اداری به مردم دارالعباده یزد، تحقق عدالت را خواست الهی و همگانی دانست و اظهار داشت: در شرایط امروز یکی از بهترین راههای وصول عدالت اجرای قانون است و مأموریت دیوان نیز تحقق عدالت از طریق تطبیق اقدامات و تصمیمات دستگاههای دولتی با قانون می باشد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تأکید کرد: آرای دیوان یکی از شاخصهای سنجش سلامت نظام اجرایی کشور از حیث رعایت قانون است که از این طریق می توان میزان خدمت رسانی دستگاهها به مردم را مورد ارزیابی قرار داد.
وی اظهار امیدواری کرد: دستگاههای اجرایی عملکرد خود را در آئینه آرای دیوان مورد بررسی قرار دهند و با اجرای قانون بر ارزش خدمات خویش بیفزایند.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان گفت: به منظور تسهیل دسترسی مردم عزیز استان یزد به خدمات دیوان عدالت اداری، با افتتاح دفتر دیوان عدالت اداری آغاز خدمت رسانی این دفتر را به استحضار مردم متدین و خداجوی استان می رسانیم.
وی افزود: در این دفتر که سومین دفتر استانی دیوان پس از استانهای اصفهان و گلستان می باشد خدماتی چون ارشاد و معاضدت قضایی ، ثبت دادخواست و رفع نقض آن و بخشهایی از ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام به شهروندان یزدی ارائه خواهد شد.
 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف