نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
رویه قضایی دیوان عدالت اداری در امور اداری، استخدامی و فرهنگی (1)
فوق العاده ایثارگری

براساس بند  2 ماده  86 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ایثارگری متناسب با درصدجانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا  1511  امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا  751  امتیاز تعلق می گیرد. همچنین کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ درمناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بودهاند به ازای هر سال خدمت در جنگ برای آنها  125امتیاز درنظر گرفته می شود.این فوق العاده در ماده  51  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز پیش بینی شده است..

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.