بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
منشور اخلاقی قضات، مديران و کارکنان ديوان عدالت اداری

کسی که در مقام تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می نماید، یا حقوق قانونی اش مورد تضییع واقع گردیده یا به تصوّر تضییع حقوق خود در جستجوی احقاق آن از طریق دیوان عدالت اداری برآمده است؛ بر این اساس، قضات، مدیران و کارکنان اداری دیوان عدالت اداری:

کسی که در مقام تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه می نماید، یا حقوق قانونی اش مورد تضییع واقع گردیده یا به تصوّر تضییع حقوق خود در جستجوی احقاق آن از طریق دیوان عدالت اداری برآمده است؛ بر این اساس، قضات، مدیران و کارکنان اداری دیوان عدالت اداری:

1- با اعتقاد راسخ و ايمان به اینکه رضایت پروردگار متعال مقدم بر هر چیز و ضامن سلامت نظام اداری است و در جهت حفظ حقوق ارباب رجوع، جلب رضايت و احترام و تكريم آنان را سرلوحه ایفای وظایف خود مي‏دانند.

2-  با رعايت نظم، وقت شناسي و مسئوليت پذيري آماده پذيرش ارباب رجوع بوده، به خواسته های آنان  اهتمام داشته، هنگام پاسخ گویی به مراجعان به کار دیگری نپرداخته و امور آنان را بر اساس زمان پيش بيني شده، در كوتاه ترين زمان ممكن انجام می دهند.

3-  معتقدند که ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و ...) صورت گيرد. 

4-  بر این باورند که دانش افزایی و توانمندسازی علمی در ارتقای کمی و کیفی خدمات، نقشی غیر قابل انکار خواهد داشت، لذا خدمات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه‏اي مناسب و نوين در اختيار مراجعان قرار می دهند.

5-  اعتقاد دارند که کلیه اطلاعات ارائه شدة مراجعان محرمانه بوده و در صیانت و حفظ و نگهداری آنها به هیچ وجه کوتاهی نخواهند کرد و در پاسداری از اطلاعات و اسرار سازمانی رازدار بوده و از تسليم یا افشای مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند، خودداري می کنند.

6- از مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش، هدیه و...  خودداري کرده و در صورت مشاهده  هر گونه سوء استفاده از موقعيت شغلي یا اقدامات غيرمتعارف موضوع را به مسئولان ذيربط اطلاع می دهند.

 7- در محیط اداری از استعمال دخانیات، ایجاد آلودگی صوتی و هر گونه رفتاری که سلامت ارباب رجوع را به مخاطره بیندازد، اجتناب می کنند.

8-  از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال بیت المال مؤکداً خودداری می کنند. 

9- دريافت هرگونه انتقاد يا پيشنهاد از سوي ارباب رجوع را ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقای سیستم قضایی استقبال مي كنند. 

10- توجه دارند که هیچکدام از مفاد این منشور نباید توجیهی برای نقض یا بی اعتنایی به مقررات حاکم بر دیوان عدالت اداری تلقی شود.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف