بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
حضرت محمد (ص) : التَّحَدُّثُ بِالنِّعَمِ شُكْرٌ : نعمت های خدا را بازگو کردن خود شکرو سپاسگزاری است

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف