بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
حجت الاسلام و المسلمین منتظری:
فقدان مجالس علمی و حقوقی در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به برپایی مجالس علمی حقوقی در دیوان عدالت اداری تاکید کرد وگفت : برگزاری کمیسیونهایی جهت طرح مسائل تخصصی کافی و راضی کننده نیست و می طلبد یک مجلس علمی و حقوقی جدی در دیوان عدالت اداری شکل گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به برپایی مجالس علمی حقوقی در دیوان عدالت اداری تاکید کرد وگفت : برگزاری کمیسیونهایی جهت طرح مسائل تخصصی کافی و راضی کننده نیست و می طلبد یک مجلس علمی و حقوقی جدی در دیوان عدالت اداری شکل گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به برپایی مجالس علمی حقوقی در دیوان عدالت اداری تاکید کرد وگفت : برگزاری کمیسیونهایی جهت طرح مسائل تخصصی کافی و راضی کننده نیست و می طلبد یک مجلس علمی و حقوقی جدی در دیوان عدالت اداری شکل گیرد .
به گزارش اداره روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، منتظری اظهار داشت : برخی قضات برگزاری کمیسیون ها را کار آمد نمی دانند بنا براین پیشنهاد می کنیم هفته ای یک مرتبه و یا هر دو هفته یک بار شاهد برپایی محافل علمی و حقوقی با حضور قضات باشیم تا بتوانیم بر معلومات خود بیافزاییم .
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: مسا ئلی که بیشتر با آن سرو کار داریم باید دسته بندی شود و در این محافل مطرح گردد تا در مسیر کسب علم و دانش هر روز گامی به جلوتر برداریم .
حجت الاسلام و المسلیمن منتظری همچنین بر اهمیت و حساسیت کار قضات اشاره کرد و گفت قاضی باید در رسیدگی یک پرونده فقط خدا و قانون را بشناسد و از یکسری مسائل ،خود را حفظ کند تا در صدد حکم دچار لغزش نگردد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف