بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
رییس دیوان عدالت اداری:
اجازه نخواهم داد از راه غیرطبیعی به پرونده‌ای رسیدگی شود

رييس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: بنده به اعتبار مسووليتم اجازه نخواهم داد از راه غير طبيعي به پرونده‌اي رسيدگي شود و اگر هم خداي ناکرده در جايي اتفاقي افتاد و مبلغي به کارمند يا خداي ناکرده به قاضي بدهند مطمئن باشند به همان اندازه‌اي که همان کارمند يا قاضي در گناه،‌انحراف يا ظلم به حق يک فرد دخيل بوده آن فرد نيز گناهش کمتر از آنها نخواهد بود.

 رييس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: بنده به اعتبار مسووليتم اجازه نخواهم داد از راه غير طبيعي به پرونده‌اي رسيدگي شود و اگر هم خداي ناکرده در جايي اتفاقي افتاد و مبلغي به کارمند يا خداي ناکرده به قاضي بدهند مطمئن باشند به همان اندازه‌اي که همان کارمند يا قاضي در گناه،‌انحراف يا ظلم به حق يک فرد دخيل بوده آن فرد نيز گناهش کمتر از آنها نخواهد بود.
رييس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: بنده به اعتبار مسووليتم اجازه نخواهم داد از راه غير طبيعي به پرونده‌اي رسيدگي شود و اگر هم خداي ناکرده در جايي اتفاقي افتاد و مبلغي به کارمند يا خداي ناکرده به قاضي بدهند مطمئن باشند به همان اندازه‌اي که همان کارمند يا قاضي در گناه،‌انحراف يا ظلم به حق يک فرد دخيل بوده آن فرد نيز گناهش کمتر از آنها نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، حجت الاسلام و المسلمين منتظري در نخستين ديدار مردمي،‌ خدمت به مردم براي رسيدگي به بخشي از مشکلات آنها را افتخاري برشمرد و اظهار کرد: از اينکه به مردم خدمت کنيم تا بتوانيم بخشي از مشکلات آنها را آنگونه که قانون اقتضا مي‌کند، جامه عمل بپوشانيم سبب افتخار است.
منتظري ادامه داد: گاهي اوقات فردي داراي حقي است و قانون راهي را براي احقاق حق او تعيين کرده است اما فرد نتوانسته از مراحل قانوني احقاق حق کند و ممکن است دستگاه قضايي يا محاکم،‌ حکمي را صادر کنند که مطابق با ميل فرد نباشد چه بسا اگر اين فرد از ابتدا قانون را رعايت مي‌کرد حقش ادا مي‌شد بنابراين هر حکمي که صادر مي‌شود اگر گاهي اوقات مطابق با خواسته فرد بود به اين معني نخواهد بود که به وي ظلمي شده است.
رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان کرد: تا زماني که بنده در خدمت ديوان هستم و در اين محل انجام وظيفه مي‌کنم هر کس در مراجعه به شعب اعم از بدوي، تشخيص يا هر بخش ديگري با مشکل غيرطبيعي برخورد کرد که شائبه توصيه‌هاي به ناحق يا خداي ناکرده فسادي را مي‌بيند، مستقيما به خود بنده منتقل کند.
رييس ديوان عدالت اداري حاضرين در جلسه را مورد خطاب قرار داد و گفت: انتظار دارم که اجازه دهيد دستگاه قضايي کار خود را با سلامت انجام دهد؛ اگر اطاله دادرسي به دليل يکسري علل ايجاد شد و اگر در حد معقول نباشد پيگير آن هستم.
منتظري همچنين اعلام کرد: صندوقي را براي دريافت مسائل و مشکلات در ديوان قرار داده‌ايم که کليد آن در اختيار بنده است، اگر با موضوع و مشکلي برخورد مي‌کنيد منتقل کنيد من آن را پيگيري خواهم کرد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف