نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 80,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 80,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم ابطال ماده 12 مصوبه مورخ 23؍4؍1394 هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
وحدت رویه
ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 موضوع مجوز استخدامی شماره 1368399-7؍6؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال بند (ت) قسمت 9 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396
ابطال بخشنامه شماره 325؍2؍2-23 مورخ 22؍3؍1395 سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
ابطال بند 10-5 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1397 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
ابطال بند 5 مصوبه شماره 4663؍92؍4؍ش-6؍9؍1392 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
ابطال نبصره 1ماده 2 و ماده 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 15؍12؍1393 و ماده 6 و تبصره 4 بند 4 ماده 4 ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 31؍4؍1394
عدم ابطال مصوبه مورخ 9؍11؍1391 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهر حبیب آباد
ابطال بخشنامه شماره 112255-14؍6؍1394 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
81 - 90 of 10274

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.