اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 70,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 70,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ند (ت) از ماده 18 تعرفه سال 1393، بند (ت) از ماده 20 تعرفه سال 1395، ردیف الف؍3 از ماده 19 تعرفه سال 1396 و ردیف الف؍4 از ماده 20 تعرفه سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار
عدم ابطال بند 5 جدول تعرفه عوارض قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سالهای 1395 و 1396
عدم ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت (ب) و تبصره (2) انشایی (قسمت ب ماده 34) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1394-تایید رای هیات تخصصی
ابطال تبصره 4 صورتجلسات شماره 36-25؍7؍1394 و 37-4؍8؍1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج
وحدت رویه
ابطال پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات شماره 1893-21؍1؍1397، 1702؍92-11؍8؍1392، 2156؍92- 23؍11؍1392، 1882؍93-30؍3؍1393، 2198؍93-19؍7؍1393، 3648؍93–3؍12؍1393، 1923؍94-22؍5؍1394 شورای اسلامی شهر مبارکه
ابطال نامه شماره 158821؍74؍7-9؍7؍1397 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 17؍8؍1389 دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران
ممنوعیت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری توسط شورای اسلامی شهر
ابطال نامه شماره 168794؍60- 26؍7؍1396 معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 8524؍06؍7- 17؍8؍1396 اتاق اصناف ایران
71 - 80 of 10461

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.