اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال 1- بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تیر ماه سال 1397
ابطال مصوبات شماره 5531؍93؍ص-24؍10؍1393 و 37336-7؍11؍1392 شورای اسلامی شهر شیرازدر حـدی که متضمن وضع عوارض مازاد بر ماده 101 قانون شهرداری سال 1391 می باشد
عدم ابطال 1- آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیأت علمی برگزیده دانشگاهی 2- آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی 3- آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 4- آیین نامه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مستقیم سال 1396 5- آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده 6- شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی
ابطال 1- بند 1-5 تحت عنوان محاسبه هزینه کارشناسی عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک املاک و اراضی تا 500 مترمربع و اعیانی ها مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در سال 1396 و 2- ماده 17 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 و 1394 شورای اسلامی شهرستان مرند، 3-ردیف 1 بند 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر نکا و 4- بند 9 ردیف 10 و تبصره های 4 و 6 ردیف 11 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد
ابطال اطلاق عبارت « و دفن افراد غیر شهید» در ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ابطال بند 2 بخشنامه شماره 404؍100-17؍5؍1394 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تعرفه شماره 504-96 از مصوبه مورخ 13؍11؍1395 شورای اسلامی شهر خارگ
ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان
ابطال فراز پایانی بند 1 قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
عدم ابطال دستور چهاردهم از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم مورخ 29؍2؍1395هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف 
51 - 60 of 10504