اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1321 و 1320-9؍8؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
طال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345؍ص؍1366-23؍11؍1390 صندوق بازنشستگی کشوری
ابطال نامه شماره 377598-20؍7؍1397 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال بند 1 مصوبه شماره 235–17؍6؍1394 مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر
وحدت رویه
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
عدم ابطال بندهای «الف» و «ب» نامه شماره 152؍53011؍540-1؍3؍1396 معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
41 - 50 of 10504