اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
بنابراین بند 1 عوارض تفکیک به استثناء تبصره 5 (عوارض تبدیل واحد) و بند 2 قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده اند در سال 1394، بند 1 عوارض تفکیک به استثناء تبصره 9 (عوارض تبدیل واحد) در سال 1395 و بند 1 عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره 9 (عوارض تبدیل واحد) در سال 1396 و همچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر
1- ابطال اطـلاق بند 41-4 آیین نامـه عملیاتی و شرایط عمومـی تعرفه هـای آب و فـاضلاب مصوب وزارت نیرو در مـواردی که در قـراردادهـای اعطاء انشعاب، شرایط آیین نامه مورد پذیرش متقاضی انشعاب قرار نگرفته از تاریخ تصویب 2- جزء ب بند 41-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو
ابطال اطلاق بند 18-2-2 طرح جامع شهر تفت از جهت منع نمودن مالکین از حقوق مالکانه خویش مجاناً ، از تاریخ تصویب مصوبه
ابطال ماده 29 نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد از تاریخ تصویب مصوبه
ابطال بخشنامه شماره 93465؍97؍900-4؍7؍1397 جانشین وقت رئیس سازمان بهزیستی کشور
ندهای 1، 2، 6، 7، 8 از بخش 12 فصل 2 از تعرفه عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیرمنقول و ارزش سرقفلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج
ابطال حکم مقرر در بند 1 نامه شماره 123328-3؍6؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بند 3 مصوبه چهل و دومین جلسـه سـال 1393 شـورای اسلامی شهر کمال شهر
ابطال مصوبه 3654؍ش الف د-5؍11؍1382 شورای اسلامی شهر شیراز
وحدت رویه
31 - 40 of 10445

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.