اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال نامه شماره 577؍303؍د؍5؍3714-11؍12؍1394 رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
ابطال نامه شماره 187713؍60-16؍7؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت
ابطال  بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
ابطال  بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 
ابطال نامه های شماره 104112؍96-28؍5؍1396 و 39569؍97-1؍2؍1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ابطال قسمتی از صورتجلسه شماره 16-13؍3؍1397 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصـوص تخفیف بـه کارکنان
ابطال تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها و ماده 16 آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک
ابطال بند 11 شیوه نامه تدوین و دفاع از پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
21 - 30 of 10504