اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ابطال بند 2 ماده 26 و بند 2 ماده 34 از آیین نامه تشکل های مردم نهاد
ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395
عدم اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1977- 2؍11؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عدم صلاحیت
ابطال اطلاق ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
ابطال ماده 6 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری سنندج و  ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396 و بند (16-1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396
ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره 134821؍ت50980هـ - 16؍10؍1394 هیأت وزیران 
ابطال بند (الف) ماده 39 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور
ابطال  ردیف 1173 جدول فراخوان جذب هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسفند ماه 1396 مربوط به رشته سلامت در خصوص حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
11 - 20 of 10504