اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 130,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 130,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم صلاحیت
وحدت رویه
عدم ابطال ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 شورای اسلامی شهر ورامین
عدم ابطال دستور بیست و دوم صورتجلسه مورخ 20؍3؍1396 اولین نشست هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی
ابطال بند 1 بخش «ب» ماده واحده مصوبه 128 جلسه رسمی مورخ 22؍6؍1394 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 20792؍2101؍160-6؍8؍1394 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیر مسکونی
ابطال مصوبه شماره 3700؍97؍5؍ش-8؍3؍1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس 
وحدت رویه
عدم صلاحیت
وحدت رویه
131 - 140 of 10405

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.