نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 100,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 100,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال اطلاق تعرفه شماره 216-95 عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شاهین شهر
عدم ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21؍5؍1394 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد 
ابطال بخشنامه های 202؍ص؍25018 مورخ 1؍4؍1396 مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 5؍710- 10؍3؍1396 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
ابطال ماده 30 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد
ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25؍5؍1376 مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران [استان چهارمحال و بختیاری] در خصوص طرح تفصیلی فرخ شهر
1- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300؍56370-13؍10؍1394 در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود 2- ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44694؍300-24؍8؍1395 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
عدم ابطال بند 9 شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز کشور
ابطال بند 1-ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 شورای اسلامی شهر شیراز
ابطال بند 21 از دفترچه تعرفه عوارض کسب و پیشه در خصوص مطب پزشکان، داروخانه و حرف پزشکی دیگر و بند9 ردیف 59 از تعرفه برقراری عوارض سالیانه پارکینگ موقت برای مشاغل پزشکی مذکور، تعرفه سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
وحدت رویه
101 - 110 of 10274

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.