نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 90,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 90,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
وحدت رویه
ابطال بند 2 مصوبه شماره 1451؍28-9؍6؍1381 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 مصوبه شماره 67857؍1؍20-16؍6؍1387 از مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان
ابطال مصوبه 31062 /ش الف س مورخ 27؍10؍1391 شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران
ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147؍ت 26309هـ - 4؍2؍1381 هیأت وزیران 
ابطال بخشنامه شماره 1350؍96؍115-11؍2؍1396 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی
وحدت رویه
ابطال بخشنامه های شماره 119359؍60-22؍5؍1396 و 124003؍60-9؍6؍1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت
ابطال اطلاق مصوبه تعرفه 216-95 مبنی بـر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی
عدم صلاحیت
ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147؍ت 26309هـ - 4؍2؍1381 هیأت وزیران 
91 - 100 of 10274

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.