اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍47

شاکی:

آقای حمید جباری

موضوع:

عدم تعارض

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 تير 1398

شماره دادنامه:

603

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 603

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 98؍47

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید جباری

موضوع شکایت و خواسته: رسیدگی به تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  

 گردش کار: 1- آقای حمید جباری به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:

در آراء شماره 735-734 مورخ 30؍10؍1392، 1205-22؍10؍1394، 494 الی 508-7؍9؍1395، 181-2؍3؍1396 و 114-10؍11؍1396 مؤسسات آموزش عالی کشور و همچنین مصوبات شورای عالی برنامه ریزی پزشکی ناظر بر ممنوعیت تحصیل رایگان در فرض استفاده از یک بار تحصیلات آموزشی رایگان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را ابطال کرده است لاکن در مورد مشابه به موجب رأی شماره 544-7؍6؍1396 رأی به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است. 

 2- آراء هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات به قرار زیر است:

 الف: رأی شماره 734 و 735 مورخ 30؍10؍1392:

گردش کار: در پرونده های منتهی به این رأی ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه کنکور سراسری سال 1391 درخواست شده بود و متن هر دو مقرره مذکور به قرار زیر بوده است:

"  3- چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره های دکتری عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مجدداً در مقطع کارشناسی (روزانه)، مطابق ضوابط مربوط ملزم به پرداخت شهریه می باشد. " 

" رأی هیأت عمومی

نظر به این که بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون] سراسری سال 1391، مبتنی بر مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10؍7؍1390 صادر شده است که این مصوبه نیز در راستای تعمیم مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7؍12؍1389 نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1392- 1391 و قبل از آن به تصویب رسیده است و بنـد 3 مصوبه اخیـر الذکر نیز به موجب رأی شماره 734- 30؍10؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانـون تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین بنـد 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچـه کنکـور سراسری سال 1391 موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10؍7؍1390 نیز خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تصویب شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری"

ب: در پرونده های منتهی به آراء شماره 1205-22؍10؍1394 و 494 الی 508-7؍9؍1395 و 181-2؍3؍1396 و 1144-10؍11؍1396 ابطال مصوبات مشابه با لحاظ رأی شماره 735-734 مورخ 30؍10؍1392 هیأت عمومـی در اجـرای مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری درخواست شده بود و هیأت عمومی با لحاظ حکم ماده 92 قانون یاد شده مصوبات مشابه را ابطال کرده است.

 3- رأی هیأت عمومی ناظر بر عدم ابطال مصوبه:

 در پرونده منتهی به رأی شماره 544-7؍6؍1396 شاکی ابطال بند ح-2 مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی را درخواست کرده بود که متن آن به قرار زیر می باشد:

" ح) نحوه تحصیل مجدد داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد، دکترای عمومی ( پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکترای حرفه ای دامپزشکی:

 مطابق مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25؍3؍1392، دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته های تحصیلی و دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکتـرای حرفـه ای دامپزشکی بـا رعایت شرایط ذیل از طریق قبولی در آزمون سراسری در مقطع دکترای عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پردیسهای خودگردان ( شعب بین الملل سابق) دانشگاه های علوم پزشکی و یا ظرفیتهای مازاد تحصیل نمایند: 1) لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش آموختگان مشمول طرح. 2) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاههای اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم. 3) نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه.

 لازم به ذکر است کلیه پذیرفته شدگان در پردیسهای خودگردان (شعب بین الملل سابق) و یا ظرفیتهای مازاد (اعم از اینکه در مقاطع قبلی تحصیل، از آموزش رایگان برخوردار بوده اند و یا نبوده اند) ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند. " 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 544-7؍6؍1396 مصوبه مذکور را به علت عدم مغایرت با قوانین ابطال نکرد.

 4- رسیدگی به تعارض در آراء هیأت عمومی در دستورکار جلسه 11؍4؍1398 هیأت عمومی قرار گرفت و هیأت عمومی با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی موضوع رأی شماره 544-7؍6؍1396 موضوع شکایت ناظر بر دریافت شهریه از پذیرفته شدگان در دوره های پردیس بین المللی و ظرفیت مازاد بوده و هیچ دلالتی بر ممنوعیت تحصیل داوطلبینی که مقطع کارشناسی ارشد خود را در دوره روزانه تحصیل کرده اند ندارد، بنابراین تعارضی با مفاد آراء هیأت عمومی سابق و قوانین موضوعه ندارد، لذا به لحاظ عدم احراز تعارض موضوع از مصادیق اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.