اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍1317

شاکی:

آقای حمیدرضا صالحی

موضوع:

عدم حذف بند «1» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ رأی:

سه شنبه 11 تير 1398

شماره دادنامه:

592

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 592

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 97؍1317

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا صالحی

موضوع شکایت و خواسته: حذف بند «1» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف بند «1» از قسمت «تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی» دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار آن مقام می رساند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی سال 1396 که در تاریخ 1؍10؍1396 برگزار گردیده در بند 1 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی داوطلبان ( ادامه شرایط پذیرش داوطلبان در قسمت 2) قید کرده است « افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها، اینجانب نیز کارمند پیمانی یکی از دستگاه های اجرایی می باشم که در آزمون مذکور شرکت نموده و حد نصاب نمره را کسب نموده ام. لذا با توجه به موارد ذیل تقاضای حذف بند مذکور را از دفترچه استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 جهت ادامه روند استخدامی خود دارم.

 1- عطف به دادنامه شماره 1058-26؍10؍1396 در خصوص پرونده کلاسه 96؍108 موضوع شکایت آقای فرزادنیا در مورد مشابه که به پیوست تقدیم گردیده است.

 2- برخلاف اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اشعار می دارد: هر کس حق دارد هر شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 3- در مـاده 42 قانون مـدیریت خدمات کشوری که شرایط عمومی استخدامی در دستگاه های اجرایی را بیان می دارد، هیچ گونه منعی در خصوص شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.

 4- برخلاف بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که اشعار می دارد: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.

 5- در ماده 7 آیین نامه استخدام کارکنان پیمانی موضوع تبصره 6 قانون استخدام کشوری هیچ گونه منعی در خصوص شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.

 6- در مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری هیچ گونه منعی برای شرکت کارمندان در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.

 در پایان به استناد مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری خواهشمندم رأی به حذف این عبارت غیر قانونی و غیر منطقی جهت جلوگیری از تضییع حق اینجانب از دفترچه های آزمون استخدامی از زمان انتشار آن صادر فرمایید." 

 متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:

 افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

 1- مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1173؍107-3؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " ریاست محترم هیأت عمومی

 با اهدای سلام

 احتراماً در خصوص پرونده کلاسه (9709980905800588) موضوع دعوای آقای حمیدرضا صالحی به خواسته ابطال بند (یکم) از بخش تذکرات در خصوص شرایط عمومی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال 1396 به استحضار می رسد:

 1- وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده وفق بند (یکم) از قسمت تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی شرکت کنندگان در آزمون استخدامی سال 1396 این وزارتخانه در صفحه سوم دفترچه راهنمای آزمون «مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها» مجاز به شرکت در آزمون استخدامی مورد اشاره نمی باشند که این موضوع در مغایرت با حقوق اساسی اشخاص، شرایط عمومی استخدام در مقررات قانونی مصوب رأی شماره 1058-26؍10؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشی از مندرجات دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در سال 1395 می باشد. بر این اساس مشارالیه خواستار رسیدگی به موضوع و ابطال (بند یکم در قسمت تذکرات مهم) مندرج در صفحه سوم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 شده است.

 2- در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می دارد، بخشی از خواسته مطروحه مبنی بر ابطال مندرجات دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی در ارتباط با (عدم اجازه شرکت کارکنان بازنشسته و بازخریدی در آزمون استخدامی مذکور) نظر به ممنوعیتهای مقرر در خصوص به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات قانونی مربوطه بازنشسته و بازخرید می گردند، در دستگاه های اجرایی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، وفق ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بلاوجه بوده و در مغایرت با مقررات قانونی مورد اشاره قرار می گیرد.

 3- از سوی دیگر و در ارتباط با بخش دیگری از خواسته شاکی در دادخواست تقدیمی، همان گونه که مستحضرید وفق مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامـه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامـی- تشکیلاتی مصوب هیـأت امناء عمل می نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183-9؍12؍1367 و 23؍12؍1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمونهای استخدامی مورد اشاره شاکی خارج می باشند.

 4- در این راستـا و بـر اساس اختیـارات هیـأت امناء دانشگاه های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده (33) آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، با ارزیابی مجدد ضوابط مصوب برای استخدام در آزمونهای استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازبینی دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی اقدام نموده و متعاقب اعمال اصلاحات لازم «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در 45 ماده و 35 تبصره از سوی هیأت امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت. بر این اساس ضوابط و مقررات مصوب مبنای برگزاری آزمون استخدامی سال 1396 دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفته و در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی برای شرکت کنندگان در آزمون اعلام شده است.

 با عنایت به مطالب معروضه و با توجه اعتبار قانونی تمامی مصوبات و یا تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونـی هیأت امنـای دانشگاه هـای علـوم پزشکی کشور، رسیـدگی شایسته و رد دعوای مطروحـه مورد استـدعاست." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیأت عمومی طی دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395 را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پـژوهشی و فرهنگستانهـا و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیأت امنا می باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 به کارگیـری افرادی کـه در اجـرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجـرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده 5 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها مصوب هیأت امناء مقرر شده است: « استخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع می باشد» و رابعاً: استناد به اصل 28 قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده « ... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را بـرای کسانی فـراهم نماید که تـاکنون از چنین امتیـازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانـی دستگاه های اجـرایی پیشتر از ایـن امتیاز استفاده کـرده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیأت امناء دانشگاه ناشی از ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره 1051-26؍10؍1396 هیأت عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.