اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

94؍714

شاکی:

شرکت عمرانی شهر جدید گلبهار با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

موضوع:

اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 955-28؍9؍1396 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

تاریخ رأی:

سه شنبه 24 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

2؍955

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2؍955

تاریخ دادنامه: 24؍2؍1398

شماره پرونده: 94؍714

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت عمرانی شهر جدید گلبهار با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 955-28؍9؍1396 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

 گردش کار: 1- با شکایت آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از شرکت عمران شهر جدید گلبهار و به موجب دادنامه شماره 955- 28؍9؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار ابطال شده است.

 2- متعاقباً شاکی به موجب درخواستی در تاریخ 25؍8؍1397 ابطال مصوبه جلسه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

 " مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: درخـواست اعمال مـاده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری در خصوص مـوضوع 

دادنامه شماره 955- 28؍9؍1396 در پرونده کلاسه 94؍714 و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر جدید گلبهار به زمان تصویب آن

 با سلام و احترام

 توکیلاً از سوی شرکت عمران شهر جدید گلبهار به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب طی دادخواست تقدیمی که به کلاسه 94؍714 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه شماره 955- 28؍9؍1396 گردیده است درخواست ابطال مصوبه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار را از تاریخ تصویب نموده و مجدداً نیز در قسمت اخیر لایحه ای که به شماره 1359- 24؍9؍1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی گردیده درخواست خود را مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر از تاریخ تصویب تکرار نموده است. لیکن متاسفانه این قسمت از خواسته در دادنامه اصداری تعیین تکلیف نگردیده است. از آنجا که اولاً: مشابه مصوبه ابطال شده پیش از این نیز در آراء مکرر و متعدد دیوان من جمله رأی شماره 1850- 12؍11؍1393 و رأی شماره 556- 19؍8؍1387 ابطال گردیده و بالتبع می باید موضوع از سوی شورای مزبور نیز رعایت می گردید. ثانیاً: متاسفانه شهرداری شهر جدید گلبهار در اقدامی غیر منصفانه با استناد به این مصوبه غیر قانونی نسبت به اخذ عوارض به مبالغ کلان اقدام می نماید که از بدو تصویب مصوبه موجبات تضییع حقوق اشخاص کثیر و نارضایتی شهروندان کم برخوردار این شهر را فراهم آورده، صدور حکم مقتضی مبنی بر اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه مورد نظر به زمان تصویب مورد استدعاست.

 متن رأی هیأت عمومی: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یکسال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمینهای افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام به دلایل مندرج در آراء شماره 556-19؍8؍1387 و 1850-13؍11؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." 

 3- پرونده در اجرای فراز اول ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 955-28؍9؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار ابطال شده است. هیأت عمومی با لحاظ درخواست شرکت عمران شهر جدید گلبهار و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز اول ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.