اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍3534

شاکی:

مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 16 بهمن 1397

شماره دادنامه:

2035

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2035

تاریخ دادنامه: 16؍11؍1397

شماره پرونده: 97؍3534

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3966؍96؍7100 – 5؍7؍1396 اعلام کرده است که در موضوع پرداخت پاداش سنوات خدمت با رعایت سقف یا بدون رعایت سقف، شعب دیوان عدالت اداری آرایی معارض صادر کرده اند:  

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900024758 با موضوع دادخواست آقای اسداله تابع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات خدمتی، مرخصی های ذخیره شده به موجب دادنامه شماره 9109970902300409- 23؍2؍1391 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای اسداله تابع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی های ذخیره شده طول خدمت با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و نظر به اینکه آخرین محل خدمت شاکی سازمان تأمین اجتماعی بوده و مطابق حکم مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و وفق ماده 7 از قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 شاکی استحقاق دریافت پاداش پایانی را دارد و ایراد مشتکی عنه مبنی بر اینکه شاکی فقط 8 ماه در تأمین اجتماعی سابقه داشته و تأمین اجتماعی یک مؤسسه غیر دولتی است مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان شاکی می بایست ذخیره سنوات خویش را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می نمود و ضوابط دستگاههای دولتی در سازمان تأمین اجتماعی حاکم نمی باشد وارد به نظر نمی رسد زیرا کارکنان تأمین اجتماعی مطابق قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب سال 79 مشمول قانون نظام هماهنگ هستند و می توانند وفق قانون نظام هماهنگ از مزایای قانونی بهره مند گردند از جمله پاداش پایان خدمت ضمن اینکه دستورالعمل اجرایی استنادی مشتکی عنه در خصوص انتقال سوابق منتقله است یعنی کارمند که می خواهد از دستگاه دیگری سوابق خویش را منتقل نماید وفق دستورالعمل باید ذخیره سابقه خویش را منتقل نماید و ارتباطی به انتقال کارمند یک دستگاه دولتی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد زیرا در قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در صورت بازخریدی یا بازنشستگی پاداش خدمت پرداخت می شود و در خصوص انتقال سوابق مجوزی جهت پرداخت پاداش پایان خدمت یا انتقال ذخیره سنوات خدمت وجود ندارد و دستورالعمل اجرایی نمی تواند خلاف مقررات استخدامی و قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به علاوه در صورت پذیرفته شدن انتقال یک کارمند به تأمین اجتماعی و یا بالعکس طبیعی است توابع آن و پرداخت حقوق و مزایا از جمله پاداش پایان خدمت است علیهذا با توجه به مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت و پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی به میزان 35 سال و 7 ماه سابقه واقعی خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای که ملاک کسور بازنشستگی بدون رعایت سقف و پرداخت ذخیره مرخصی شاکی وفق مقررات ماده صدرالذکر و ماده 67 آیین نامه استخدامی تأمین اجتماعی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.

ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900063561 با موضوع دادخواست آقای رسول رضایی و به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مرکز و به خواسته الزام سازمان مذکور به پرداخت ما به التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به موجب دادنامه شماره 9209970902700850- 22؍4؍1392 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، به استناد به ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود. همچنین طبق ماده 67 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتادگی کلی و یا فوت می شوند..... به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه شاکی در اسفند ماه 90 به افتخار بازنشستگی نائل گردیده و با عنایت به اینکه حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه مصوب هیأت امناء سازمان مشتکی عنه در شش ماهه دوم سال 1390 مبلغ 000؍121؍23 ریال تعیین شده و مازاد مبلغ مزبور اساساً مبنای کسر حق بیمه به موجب مقررات تأمین اجتماعی نیست و با توجه به اینکه دریافتی شاکی در ماه آخر خدمت مبلغ 769؍386؍45 ریال بوده و از کل مبلغ مزبور سازمان طرف شکایت قانوناً حق کسر کسورات (حق بیمه) را نداشته و در مانحن فیه نیز از مازاد سقف حقوق مبنای کسر حق بیمه شش ماهه دوم سال 1390 کسور یا حق بیمه ای کسر نشده است لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص با رعایت مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است. 

ثانیاً: مطابق ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 مجلس شورای اسـلامی مقرر شده به کارکنان شاغل هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسـور بازنشسـتگی است بـه عنـوان پـاداش پایان خدمـت پرداخت شود. همچنین مستند به مـاده 67 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، مستخدمینی که بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت می شوند علاوه بر وجوه مرخصی های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد. بنابراین پـرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سـازمان تأمـین اجتماعی معـادل یک ماه آخـرین حقـوق و فوق العاده های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است. با توجه به مراتب دادنامه شماره 9209970902700850 – 22؍4؍1392 شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند 2 مـاده 12 و مـاده 89 قانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.