اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

کمیسیون مشورتی اداری،استخدامی و فرهنگی

کمیسیون مشورتی کار و بیمه وتامین اجتماعی

کمیسیون مشورتی اقتصادی،اراضی،شهرسازی

کمیسیون مشورتی صلاحیت و آیین دادرسی