مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال 1396
بخش دوم

مقدمه

... در نظام جمهوری اسلامی ایران، به منظور «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و خصومات» و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» و «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، قوه قضائیه به عنوانه قوه ای مستقل شکل گرفته و در ذیل آن، نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش بینی شده و استقرار یافته است که تجربه ارزندهی سی و پنج ساله خدمات این نهاد در پیشگیری از انحرافات موضعی در نظام اسلامی و احقاق حقوق مردم در برابر تعدیات دستگاههای اجرایی سزاوار تقدیر است. خدمات ارزنده این نهاد مدیون تلاش علمی و مجاهدت های مستمر قضات شریفی است که صیانت از حق و عدل اسلامی را مبنای کار خود قرار داده و در شعب، هیات عمومی، هیات های تخصصی و اجرای احکام، وظیفه خود در برابر مردم را با جدیت و به نحو احسن به انجام رسانده اند.

کتاب حاضر که مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1396 می باشد و ... 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف