نمونه آرای صحیح دیوان عدالت اداری
صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه -ایثارگر ي(حکم به رد- فقدان سابقه 24 ماه جبهه)

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف