نمونه آرای صحیح دیوان عدالت اداری
صدور کارت معافیت از خدمت وظیفه - ایثارگري (حکم به رد- عدم ارائه گواهی معتبر)

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف