مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اداری، استخدامی و فرهنگی

... هیات عمومی یکی از ارکان مهم دیوان عدالت اداری است.آرای این هیات که با حضور اکثریت قضات تصویب می گردد، می تواند منشا اثرات مهم و ثمرات با ارزش باشد؛ لذا جمع آوری، تدوین و تنقیح این آراء، گنجینه ای کم نظیر فرا روی قضات، حقوقدانان، وکلا، اساتید و دانشجویان علم حقوق قرارداده است. این مجموعه حاوی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اداری، استخدامی و فرهنگی از سال 1361 تا پایان 1396 می باشد... .

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف