رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تعرفه شماره (2) فصل دو عوارض کاربری با قابلیت تجاری
ابطال تعرفه شماره (23-2) هزینه مدیریت پسماند سال 1395
ابطال بند «ج» ماده 1 ، بندهای 3-2 و 7-2 از ماده 2 و ماده 29 تعرفه سال 96 ، عوارض پذیره ، مازاد بر تراکم ، اضافه ارزش حاصل از کاربری
1- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود 2- ابطال بند (9) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44696/300 – 15/9/95 در مورد حذف حریم قانونی شهر سر درود و الحاق 800 هکتار از محدوده شهر باسمنج به تبریز
ابطال بند 3 از بخش 1-2 دفترچه ثبت نام سی و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی، شهریور 1396
ابطال بندهای ماده 18 و شق آخر ماده 19 دستورالعمل حساب جاری مورخ 8/3/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
تصویب نامه هیأت وزیران به  شماره ۱۲۰۱۶۹ /ت۵۳۸۰۲هـ - ۳۰/۹ /۱۳۹۵ در خصوص تعيين تسهيلات قرارداد طرح « برقي كردن راه آهن گرمسار - اينچه برون » و قرارداد طرح « احداث نيروگاه حرارتي ۱۴۰۰ مگاواتي هرمزگان » و مشخص نمودن حداقل دوره تأمين مالي آن
ابطال بخشنامه شماره 77597/60 مورخ 29/3/96 مدیر کل منابع انسانی و رفاه
ابطال دستورالعمل شماره 382/7 – 115/13/17/21 مورخ 5/9/90
ابطال ماده 12 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه
51 - 60 of 1607

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.