نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
ابطال ماده 19 (عوارض تغییر عرض معبر و افزایش تراکم ) تعرفه عوارض سال 94
ابطال بندهای 11 و 12 مصوبه شماره 4170 مورخ 5/11/82 و بند 18 از مصوبه شماره 2082 مورخ 28/8/1388 شورای اسلامی شهر کرمان دائر بر اخذ عوارض خدمات شهری از دفاتر وکلاء دادگستری
ابطال مواد 23 سال 91 ، 28 سال 92 و 93 ، 27 سال 94 ( عوارض ابقای اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده 100 و پرداخت جریمه در زمان مراجعه )
ابطال مصوبه شماره 3475 مورخ 8/3/87 شورای اسلامی سبزوار در خصوص الحاق به محدوده
ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی یاسوج مورخ 19/12/94
:ابطال بندهای 15-2 و 18-2 از تعرفه عوارض سال 95
:ابطال مواد 10 ، 17 و 18 سال 94 و ماده23 سال 95 (عوارض زیربنا ، پیش آمدگی در معابر، ابقاء اعیانی ها و مشرفیت )
ابطال مصوبه شماره 56 مورخ 16/12/1394 ( حق تشرف ، مازاد تراکم ، سازمان آتش نشانی )
ه : ابطال 1- بند 27 ضوابط پروانه سال 1393 2- فصل دوم عوارضات ساختمانی ( عوارض پذیره و تراکم ) 3- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی سال 1393 4- درصدهای ماده 101 قانون شهرداری ، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک ، سرانه طرح تفصیلی
ابطال مصوبه ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 96 شورای اسلامی میانه در خصوص عوارض تخلف ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم
41 - 50 of 1401

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.