رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه شماره 100/30/28569/94 مورخ 8/6/1394 وزیر محترم نیرو تحت عنوان « ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی های مربوطه در سال 1394 »
لغو بخشنامه 13107/140/94 مورخ 29/7/94 مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور
ابطال بند «ج» مصوبه 5 از صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول به شماره 14674/17/120 مورخ 25/12/1395  
ابطال بند دوم تبصره (2) ماده 10 دستورالعمل اجرایی واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی
ابطال بند 2-32-4 از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و بند (2) مصوبه شماره 15/5264 – 16/8/95 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
ابطال تبصره ماده 2 مصوبه شماره 4746/90/3/ش – 11/11/90 شورای شهر مشهد موضوع عوارض کسب و پیشه پزشکان و صاحبان حرف وابسته پزشکی
ابطال بخشنامه شماره 1130740 مورخ 2/2/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال بخشنامه شماره 219136/60 مورخ 15/10/94 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
1- ابطال اطلاق بند دوم مصوبه شماره ۲۳۷۸۱؍ت ۳۱۴۲۷ ه مورخ21؍4؍1384هیات وزیران (موضوع تبصره 3 اصلاحی ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران) 2-ابطال بخشنامه شماره 3009؍810- 14؍8؍1385 اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه 3-ابطال بخشنامه شماره 2061679؍810 -2؍11؍1391 اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه
ابطال بند سوم مصوبه شماره ۲۳۷۸۱ت ۳۱۴۲۷ ه مورخ21؍4؍1384هیات وزیران (موضوع تبصره ۴ اصلاحی ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت)
41 - 50 of 1673

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.