رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
1- ابطال بخش نامه معاونت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2- صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین ، مصوب شماره 3 جلسه 207 مورخ 5/11/93 کمیسیون ، از زمان تصویب
ابطال صورت جلسه مورخ 28/4/1395 شورای اقتصاد موضوع نامه شماره  2656/م/18 مورخ 1/6/1395 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
اعتراض به تاریخ لازم الاجرا شدن تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ 15/10/93 به شماره 200100/47547/93 مورخ 26/11/1393
اعتراض به تاریخ لازم الاجرا شدن تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ 15/10/93 به شماره 200100/47547/93 مورخ 26/11/1393
ابطال تبصره 1 و 2 بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آئین نامه بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه
1-ابطال مصوبه شماره 48021 مورخ 16/4/1394 ستاد هدفمند سازی یارانه ها 2- حذف عبارت خدمات صدور ؛ تمـدید گواهینامه ، گـذرنامه ، و پلاک خودرو و پلیس +10 از بند الف-2- خدمات ؛ مصوبه یاد شده
1-ابطال مصوبه شماره 48021 مورخ 16/4/1394 ستاد هدفمند سازی یارانه ها 2- حذف عبارت خدمات صدور ؛ تمـدید گواهینامه ، گـذرنامه ، و پلاک خودرو و پلیس +10 از بند الف-2- خدمات ؛ مصوبه یاد شده
ابطال بند 10 دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم
ابطال آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی منطقه دو پژوهشی به جهت آنکه تاریخ اجرای آن 1/1/1393 مقرر شده است 
41 - 50 of 1467

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.