رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه شماره 8021/88/35 مورخ 5/2/1388
ابطال ماده 34 از مصوبه شماره 6014/91/3/ش مورخ 22/12/1391 و بند 2 ماده واحده شماره 20381/95/4/ش مورخ 14/11/1395
ابطال - تعرفه عوارض سال 1389 تبصره 1 و 2 بند 1- عوارض زیر بنای مسکونی هنگام صدور پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف تبصره 2 و 5 بند 3- عوارض پذیره تجاری ، خدماتی ، اداری ، صنعتی در زمان صدور پروانه ردیف های 1-9 الی 7-9 از بند 8 - تعرفه عوارض سال 1390 تبصره 1 بند 1 – عوارض زیر بنای مسکونی هنگام صدور پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف تبصره 2 بند 3- عوارض پذیره تجاری ، خدماتی ، اداری ، صنعتی در زمان صدور پروانه ردیف های 1- 9 و 2-9 و تبصره ردیف 2-9 از بند 8 – تعرفه عوارض سال 1391 تبصره 4ماده 3 – عوارض زیر بنا تک واحدی تبصره 6 ماده 4 – عوارض زیر بنا چند واحدی تبصره 3 ماده 5 – عوارض پذیره یک متر مربع از واحد تجاری و خدماتی با ارتفاع و دهنه مجاز تک واحدی تبصره 5 ماده 6 – عوارض پذیره تجاری و خدماتی چند واحدی بندهای 3 الی 10 ماده 10 -  عوارض افزایش و تغییر تراکم ، سطح اشغال یا طبقات تبصره 4 ماده 11 – عوارض پیش آمدگی کنسول ، بالکن ، تراس ماده 30 – عوارض تبدیل پشت بام به واحد مسکونی – تعرفه عوارض سال 1392 تبصره 5 ماده 3 – عوارض زیر بنا تبصره 2 ماده 4 – عوارض پذیره تجاری و خدماتی بندهای 3 الی 10 ماده 6 – عوارض تراکم تبصره 4 و 5 و قسمت اخیر تبصره 5 ماده 7 – عوارض پیش آمدگی کنسول ، بالکن ، تراس ماده 26– عوارض تبدیل فضای پشت بام به اختصاصی  – تعرفه عوارض سال های  1393 و 1394 تبصره 1 ماده 3 – عوارض زیر بنا تبصره 2 و قسمت اخیر تبصره 4 ماده 4 – عوارض پذیره تجاری و خدماتی تبصره 1 بند 1 و بندهای 3 الی 7 ماده 6 – عوارض تراکم ستون های 5 و 6 از ردیف های 1 و 2 ماده 7 – عوارض پیش آمدگی ماده 26– عوارض تبدیل فضای پشت بام به اختصاصی
ابطال ماده 13 مصوبه تعرفه عوارض سال 95
ابطال مواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 11 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) در مورد هزینه خدمات (عوارض) تجاری ، اداری ، دفترکار ، شهربازی و تفریحی سرپوشیده عمومی و شهری سال 96
ابطال بند «ب» جزء 2-3 دستورالعمل مدیریت سیم کارت های اعتباری ( مصوبه شماره 1 جلسه شماره 217 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ) 
ابطال بخشنامه های شماره 1- 100/20/24728/95 مورخ 24/5/95 2- 100/30/31546/92 مورخ 14/7/92  وزارت نیرو در مورد انشعاب برق
ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب 1361 و ماده 15 بخشنامه شماره 30222/ل مورخ 15/8/1370 سازمان ملّی زمین و مسکن
ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در مورد تعریض کوچه به عمق 6 متر
ابطال بخشنامه شماره 196879-19/10/95 وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعیـ 
31 - 40 of 1607

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.