نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
ابطال آئین نامه شماره 51001/75791 مورخ 11/6/1394 هیأت وزیران بطور کلی و ابطال بند 16 مـاده یک و اطلاق مـاده 3 و بند (ب) مـاده 10 و به ویـژه ابطال مـاده 25 آئین نامه ایجـاد ، اصلاح ، تکمـیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری
ابطال بند 10 از قسمت اول بخشنامه 3/11 سازمان تأمین اجتماعی
ابطال بخشنامه شماره 229874-27/11/94
1- ابطال نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/96 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور 2- ابطال بخشنامه 80/96/260 مورخ30/5/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال بخـشنامه شمـاره : 55/93/200-13/5/93 سازمـان امور مالیاتی کشـور درخصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی
ابطال قسمتی از بند 4 ماده 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب 1392 ابطال قسمتی از بند 4 ماده 19 آئین نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مصوب 1396
ابطال تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر شماره 89231/90 مورخ 10/5/90 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین بخشنامه شماره 71786/91 مورخ 17/4/91 سرپرست معاونت امور سازمان ثبت
ابطال ردیف های 17 و 18 و 31 و 46 آیین نامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآورده های نفتی و CNG
لغو قسمتی از بند 39 دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری
ابطال عبارت پایانی بخشنامه 710/24 مورخ 2/12/94 وزارت آموزش و پرورش
31 - 40 of 1401

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.