رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال نامه شماره 6705/93/222 مورخ 19/5/1393 رئیس امور  مدیریت مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
ابطال 1- تعرفه ابطال شماره 203 – 95 عوارض پذیره ، زیر بنا ، صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر تجاری 2- تعرفه شماره 304 – 95 عوارض ارزش افزوده طرح های مصوب برتر
طال بند 2 بخشنامه های 20016767 – 13/7/90 و 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی
ابطال آیین نامه معاملات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب 1385
ابطال ماده 1 بخشنامه شماره 122312 مورخ 28/6/94
تقاضای ابطال 1- تبصره 2 عوارض زیر بنا یک متر مربع واحدهای تجاری و تبصره 2 عوارض زیر بنا از مصوبه شماره 2096 /ش – 26/10/92 ، 2- بندهای 1 و 6  از مصوبه شماره 2068/ش – 26/10/92 ، 3- مصوبه شماره 1799/ش – 26/9/92
ابطال بند (ب) مصوبه شماره 95655-1393 مورخ 28/7/1393 شرکت پالایش نفت آبادان 
ابطال بند 1 بخش نامه شماره 654886/80 مورخ 6/6/96 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی
صدور حکم مبنی بر ابطال تبصره های 3 ، 7 و 8 تعرفه شماره 21 عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 1394
ابطال بند 2 الی 4 جدول شماره 1 ماده 17 تعرفه عوارض سال 94 موضوع مصوبه شماره 3/7039/93 – 14/11/93
21 - 30 of 1467

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.