رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه 2702/500/د مورخ 14/6/95 معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ابطال آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367
ابطال دستورالعمل شماره 301 – 18؍1؍94 وزیر کشور و دستورالعمل و نامه شماره 35664 - 17؍08؍94 اداره کل نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری های کل کشورو الزام به استخدام پیمانی ( رأی 19؍7؍96 شعبه 28 دیوان رد شده است . )
ابطال بخشنامه شماره 1906061/3/5209 مورخ شهریور ماه 1387 مدیر کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید 
ابطال تصمیم شماره 829-3/8/96 هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع نامه شماره : 1475361 – 6/8/96 در خصوص نحوه پاسخگویی به درخواست های سازمان بازرسی کل کشور
ابطال بخشنامه شماره 1512844 مورخ 22/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور 
ابطال جزء پنج بند 4 دستورالعمل ماده 17 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و مورد تنفیذی ماده 9 قانون برنامه چهارم مصوب 16/5/80
ابطال بند 2 قسمت (ب) مصوبه مورخ 19/7/95 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف پروژه احداث برج های 28 طبقه در محدوده متروی حقانی 
ابطال بند 8 بخشنامه شماره 112181 مورخ 17/6/95 وزیر کار
ابطال ردیف 3 و 4 و 5 از تعرفه شماره 12 جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 سال 95
21 - 30 of 1607

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.