نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
ابطال بند (ب) ماده 1 ، بندهای (الف) ، (ب) ، (د) ، (هـ) ماده 8 و بند (ز) مـاده 9 آئین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی و ماده 2 دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 4797/260/د مورخ 15/6/91 معاون مالیات بر ارزش افزوده
ابطال بند (ج) ماده 2 و ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو
ابطال نامه شماره 50287/23555 مورخ 22/4/1394 رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری
ابطال اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع مجوز شماره 13532 مورخ 7/2/94
ابطال مصوبه شماره 5708/ت54204 هـ مورخ 26/1/96
ابطال بند 1 شرایط اختصاصی استخدام مرتبط تعیین شرط سنی
ابطال بخشنامه و دستورالعمل مدیرکل توسعه منابع انسانی به شماره 21468/23/ص – 9/9/95
ابطال تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، مصوب وزارت جهاد کشاورزی
( با مفاد لایحه رفع نقص ) ابطال قسمتی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد طرح جامع شهر چهاردانگه به شماره 35174-14/7/88 در محل شهرک صنوف مزاحم و آلاینده که شامل پلاک 216/36 بوده که کل پلاک محل شهرک می باشد.
21 - 30 of 1401

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.